Scroll

Vurdering

Vi tilbyder udarbejdelse af vurderingsrapporter i forbindelse med regnskabsaflæggelse, kreditgivning, vurdering af ejendomsporteføljer m.v.

Grundige og veldokumenterede vurderingsrapporter

Vi beskriver nøje de forudsætninger, som ligger til grund for vores prissætning og vedlægger tillige dokumentation på sammenlignelige lejemål og ejendomme, således at prissætningen underbygges med markedsrelevant dokumentation.

Værdiansættelsesmetoder

Vi værdiansætter ejendommene ud fra 1. års afkast metode, som er den dominerende metode i Danmark til fastsættelse af prisen på en ejendom. Vi supplerer beregningerne med en Discounted cash flow analyse i de tilfælde, hvor det er relevant for at sikre en mere transparent prissætning.

Medlem af RICS

Som medlem af Royal International Chartered Surveyors (RICS) udarbejder vi vurdereringsrapporter i henhold til de vurderingsstandarder, som er gældende internationalt i RICS regi.

Rådgivning

Lad os rådgive dig om salgs- og udlejningsmuligheder, genforhandling af lejekontrakter eller optimering af din ejendom.

Afsøgning af markedet for lejere og købere

Som ny aktør på ejendomsmarkedet kan markedet virke uoverskueligt. Vi tilbyder lejere og købere at afsøge ejendomsmarkedet for egnede lejemål og ejendomme med udgangspunkt i deres specifikke behov og krav, som efterfølgende præsenteres. Vi følger sagn helt til dørs med fremvisninger og aktiv deltagelse i efterfølgende forhandlinger.

Optimering af din ejendom

Vil tilbyder kommende eller nuværende ejendomsejere rådgivning og inspiration til hvordan man kan optimere anvendelsen af en given ejendom. Det kan være nye former for anvendelse, hjælp til ændring af lokalplan eller rådgivning om opdatering af en ”træt” ejendom til nutidig standard, hvilket typisk vil medføre en mulighed for samtidig at optimere lejeindtægterne.

Søgeopgaver

Vi har indgående erfaring med at hjælpe lejere til at finde nye egnede lejemål, det matcher deres behov og ønsker. Vi afsøger markedet for lejer og kan via vores netværk ofte skaffe spændende lejemål, som ikke er synlige i markedet.

Seneste nyt fra
vores linkedin

Se mere fra Linkedin

Kontakt

Hos Lindhardt Erhverv er din sag altid forankret hos ejer.

lund

Helle Lindhardt

E-mail:

helle@lindhardterhverv.dk

Mobil:

26 39 21 33

Om Helle Lindhardt:

Helle er stifter af Lindhardt Erhverv. Hun har mange års erfaring som mægler og har beskæftiget sig med udlejning, salg, køber- og lejerådgivning og rådgivning om optimering af ejendomme samt ejendomsvurderinger og har således et bredt grundlag som rådgiver og mægler.

Helle har tidligere arbejdet i den finansielle sektor med håndtering af finansielle risici.

Hun er uddannet cand. merc og ejendomsmægler og er medlem af RICS.